aeon coin mining

  1. Dasaran Putih Segi Lima : Rukun Islam 5 yang suci.
  2. Kubah Masjid Warna Hijau : Pusat pendidikan & budaya Islam yakni Masjid .
  3. Kitab Terbuka di atas Rekal : Kemauan dan tekad untuk selalu mengadakan peningkatan dan pendalaman pengetahuan dalam melaksanakan seruan Iqro’.
  4. Pena warna merah  dengan pucuk bintang bulan : Menandakan bahwa santri PPTQ Asnawiyyah harus berani menuliskan (mengatakan) yang haq, berani mengatakan kebenaran di manapun berada.
  5. Pita Putih Bertuliskan “Asnawiyyah” : Kehormatan, Ketinggian, Kemuliaan, Kebanggaan serta Perjuangan dan Pengabdian yang berlandaskan kesucian dalam rangka mencapai ridho Allah SWT. Nama Asnawiyyah yang diambilkan dari nama Leluhur pendiri yang bernama : K. Asnawi.
  6. Jagat dan Tali :Senantiasa berjuang menjaga serta mengembangkan Islam di manapu berada di seluruh jagad bumi.
  7. Tulisan “al-Ma’hadul Islamy Tahfidz al-Qur’an” :Identitas diri bahwa PPTQ Asnawiyyah berbasiskan Tahfidz al-Qur’an.
  8. Tulisan “Pilangwetan” : Tempat berdirinya PPTQ Asnawiyyah.